WWE选手资料
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

山本尚史(Yoshi Tatsu) WWE 1977.07.02(42岁) 187 102 1230 501 719 0 4 3414
横纲(Yokozuna) WWE 1966.10.02(已故) 193 290 775 379 395 0 4 1416