WWE选手资料-毕业生选手-墨西哥选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

埃尔·洛卡(El Local) WWE 1986.02.17(35岁) 180 98 262 96 160 0 4 240
小公牛(El Torito) WWE 1982.02.19(39岁) 134 48 544 427 115 0 6 227