WWE选手资料-英国选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

佩奇(Paige) WWE 1992.08.17(29岁) 173 54 703 403 284 0 14 29019
内维尔(Neville) WWE 1986.08.22(35岁) 172 78 1544 995 546 0 26 10464
蕾拉(Layla) WWE 1977.06.25(44岁) 156 52 572 229 341 0 2 8866
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) WWE 1985.06.06(36岁) 196 109 1605 738 844 0 33 5589
罗迪·派彭(Roddy Piper) WWE 1954.04.17(已故) 183 113 1351 751 557 0 32 2159
梅森·瑞安(Mason Ryan) WWE 1982.01.13(39岁) 196 132 516 356 153 0 5 1733
国王巴雷特(King Barrett) WWE 1980.08.10(41岁) 201 113 931 368 558 0 13 830
英国牛头犬(British Bulldog) WWE 1962.11.27(已故) 180 122 2331 1524 734 0 17 350
奥利维·格雷(Oliver Grey) WWE 1987.02.21(34岁) 185 99 601 341 253 0 16 80