WWE选手资料-意大利选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

桑提诺·马雷拉(Santino Marella) WWE 1974.03.14(46岁) 178 100 899 547 349 0 11 3251
布鲁诺·撒姆马提诺(Bruno Sammartino) WWE 1935.10.06(85岁) 178 120 1042 795 161 0 11 522
阿兰多拉·布雷兹(Alundra Blayze) WWE 1964.02.09(56岁) 178 68 304 225 76 0 9 364