WWE选手资料-现役选手-男选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

迪安·安布罗斯(Dean Ambrose) WWE 1985.12.07(35岁) 193 102 1791 1052 707 0 46 62613
道夫·齐格勒(Dolph Ziggler) WWE 1980.07.27(40岁) 183 100 2064 878 1167 0 45 23064
丹尼尔·布莱恩(Daniel Bryan) WWE 1981.05.22(39岁) 176 92 1849 1141 661 0 52 15748
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) WWE 1985.06.06(35岁) 196 109 1562 710 831 0 45 4352
普里莫(Primo) WWE 1982.11.21(38岁) 178 98 1419 606 797 0 28 2271
达伦·扬(Darren Young) WWE 1983.11.02(37岁) 188 116 959 457 494 0 12 1628
德鲁·古拉克(Drew Gulak) WWE 1987.04.28(33岁) 180 92 889 403 476 0 13 1470
大卫·奥滕加(David Otunga) WWE 1980.04.07(40岁) 185 110 327 89 238 0 8 636
多米尼克·米斯特里奥(Dominik Mysterio) WWE 1997.04.05(23岁) 188 98 9 2 6 0 0 165