WWE选手资料-现役选手-男选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(35岁) 190 120 1191 869 303 0 31 145283
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(40岁) 193 107 2334 1266 1019 51 55 112918
神秘人雷尔(Rey Mysterio) WWE 1974.12.11(46岁) 162 74 2070 1447 580 53 74 18775
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(39岁) 185 125 937 605 326 0 6 13807
鲁瑟夫(Rusev) WWE 1985.12.25(35岁) 190 138 905 408 492 0 12 13654
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(48岁) 185 104 - - - - - 7594
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(50岁) 183 108 1888 1258 572 66 60 7251
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(32岁) 175 78 1278 766 503 0 33 3364
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(45岁) 185 125 1751 880 817 51 29 514