WWE选手资料-现役选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

洛克(The Rock) WWE 1972.05.02(49岁) 193 120 832 454 351 0 29 32038
HHH(Triple H) WWE 1969.07.27(52岁) 193 116 1944 1024 868 0 38 29444
米兹(The Miz) WWE 1980.10.08(41岁) 185 105 1997 758 1215 0 39 19168
巨人卡里(The Great Khali) WWE 1972.08.27(49岁) 216 190 723 475 234 0 1 5818
泰森·基德(Tyson Kidd) WWE 1980.07.11(41岁) 175 91 1195 548 635 0 19 2118
泰德斯·奥尼尔(Titus O’Neil) WWE 1977.04.29(44岁) 190 122 1074 401 672 0 5 1440
托尼·切梅尔(Tony Chimel) WWE 1961.10.11(60岁) 185 102 1 1 0 0 0 1097
泰勒布里斯(Tyler Breeze) WWE 1988.01.19(33岁) 185 89 900 280 613 0 7 766