WWE选手资料-美国选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

AJ·斯泰尔斯(AJ Styles) WWE 1977.06.02(44岁) 180 98 2101 1290 758 0 64 33669
阿诺德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger) WWE 1947.07.30(74岁) - - - - - - - 4884
阿波罗·克鲁斯(Apollo Crews) WWE 1987.08.25(34岁) 185 110 941 590 341 0 7 1634
户泽阳(Akira Tozawa) WWE 1985.07.22(36岁) 170 80 1923 947 968 0 29 429
艾登·英格里斯(Aiden English) WWE - 190 98 647 170 475 0 2 390
亚当炸弹(Adam Bomb) WWE 1963.03.15(58岁) 198 130 600 353 239 0 4 283
艾尔·斯诺(Al Snow) WWE 1963.07.18(58岁) 185 107 1059 491 541 0 24 194
阿诺德·斯卡兰德(Arnold Skaaland) WWE 1925.01.21(已故) 180 109 543 252 248 0 1 157
亚历克斯·莱利(Alex Riley) WWE 1981.04.28(40岁) 190 97 586 221 363 0 1 135
阿利亚· 戴维瑞(Ariya Daivari) WWE 1989.04.11(32岁) 178 98 414 129 284 0 7 125
阿恩·安德森(Arn Anderson) WWE 1958.09.20(63岁) 183 114 1485 677 758 0 2 117
Alex Reynolds WWE - 193 89 435 179 253 0 13 41