WWE选手资料-美国选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

送葬者(The Undertaker) WWE 1965.03.24(56岁) 208 136 2274 1768 458 0 21 92820
终极战士(Ultimate Warrior) WWE 1959.06.16(已故) 191 125 885 770 111 0 9 11347
乌玛嘎(Umaga) WWE 1973.03.28(已故) 193 158 711 381 321 0 11 2180