WWE选手资料-日本选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

山本尚史(Yoshi Tatsu) WWE 1977.07.02(44岁) 187 102 1233 503 720 0 4 3405
兽神莱卡(Jushin Liger) WWE 1964.11.30(57岁) 170 92 4100 2269 1778 0 36 2615
横纲(Yokozuna) WWE 1966.10.02(已故) 193 290 775 379 395 0 10 1426
猪木宽至(Antonio Inoki) WWE 1943.02.20(78岁) 190 102 3030 2547 365 0 22 1243
博士(Hakushi) WWE 1966.12.02(55岁) 180 108 1329 875 443 0 5 891
田尻义博(Tajiri) WWE 1970.09.29(51岁) 172 82 1844 1015 816 0 35 802
藤波辰爾(Tatsumi Fujinami) WWE 1953.12.28(68岁) 183 105 3810 2748 973 0 25 763
终极之龙(Ultimo Dragon) WWE 1966.12.12(55岁) 172 83 1888 1318 557 0 39 638
富士先生(Mr. Fuji) WWE 1935.05.04(已故) 178 109 1335 401 826 0 21 371