WWE选手资料-女选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

布里·贝拉(Brie Bella) WWE 1983.11.21(36岁) 168 57 607 322 282 0 1 9160
贝基·林奇(Becky Lynch) WWE 1987.01.30(32岁) 168 59 762 493 261 0 4 8421
贝思·菲尼克斯(Beth Phoenix) WWE 1980.11.24(39岁) 170 70 736 391 339 0 6 7060
贝莉(Bayley) WWE 1989.06.15(30岁) 170 54 808 595 206 0 3 3339