WWE选手资料-女选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

尼基·贝拉(Nikki Bella) WWE 1983.11.21(38岁) 168 57 635 374 260 0 2 13838
内奥米(Naomi) WWE 1987.11.30(34岁) 165 - 844 529 307 0 5 5948
娜塔莉娅(Natalya) WWE 1982.05.27(39岁) 168 61 1507 730 771 0 8 5120
奈娅·贾克斯(Nia Jax) WWE 1984.05.29(37岁) 178 109 466 167 297 0 6 2326