WWE选手资料-现役选手-女选手
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

尼基·贝拉(Nikki Bella) WWE 1983.11.21(37岁) 168 57 635 374 260 0 2 13862
内奥米(Naomi) WWE 1987.11.30(33岁) 165 - 818 521 290 0 3 5897
娜塔莉娅(Natalya) WWE 1982.05.27(38岁) 168 61 1460 712 742 0 5 5062
奈娅·贾克斯(Nia Jax) WWE 1984.05.29(36岁) 178 109 403 132 269 0 1 2370