WWE选手资料-现役选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

布洛克·莱斯纳(Brock Lesnar) WWE 1977.07.12(44岁) 193 121 424 309 107 0 13 58972
大E(Big E) WWE 1986.03.01(35岁) 180 130 1147 656 485 0 12 58069
布朗·斯图曼(Braun Strowman) WWE 1983.09.06(38岁) 203 175 556 353 193 0 4 21883
大秀哥(Big Show) WWE 1972.02.08(49岁) 213 180 2583 1498 1018 0 21 13532
布雷·怀亚特(The Fiend) WWE 1987.05.23(34岁) 190 136 - - - - - 12093
布里·贝拉(Brie Bella) WWE 1983.11.21(38岁) 168 57 607 322 282 0 1 9187
贝基·林奇(Becky Lynch) WWE 1987.01.30(34岁) 168 59 768 499 261 0 6 8911
博·达拉斯(Bo Dallas) WWE 1990.05.25(31岁) 185 102 937 333 596 0 8 7421
巴迪·墨菲(Buddy Murphy) WWE 1988.09.26(33岁) 178 - 494 197 293 0 4 7089
巴伦·科尔宾(Baron Corbin) WWE 1984.09.13(37岁) 198 124 895 385 508 0 1 5349
贝莉(Bayley) WWE 1989.06.15(32岁) 170 54 864 627 230 0 6 4188
巴迪·墨菲(Buddy Murphy) WWE 1988.09.26(33岁) 178 - 494 197 293 0 4 1370
Brandon Scott WWE - 173 71 347 141 198 0 13 4