WWE选手资料-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

尼基·贝拉(Nikki Bella) WWE 1983.11.21(38岁) 168 57 635 374 260 0 2 13811
内维尔(Neville) WWE 1986.08.22(35岁) 172 78 1543 995 545 0 41 10461
内奥米(Naomi) WWE 1987.11.30(34岁) 165 - 838 528 302 0 11 5933
娜塔莉娅(Natalya) WWE 1982.05.27(39岁) 168 61 1495 726 763 0 10 5117
奈娅·贾克斯(Nia Jax) WWE 1984.05.29(37岁) 178 109 457 164 291 0 9 2319
诺姆·达尔(Noam Dar) WWE 1993.07.28(28岁) 175 77 562 237 317 0 8 177
尼克·伯克温克尔(Nick Bockwinkel) WWE 1934.12.06(已故) 178 120 3038 1658 1052 0 30 123
尼古拉·沃尔科夫(Nikolai Volkoff) WWE 1947.10.14(74岁) 192 139 1937 880 1015 0 11 102