WWE选手资料-名人堂选手-其它选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

巨人安德雷(Andre the Giant) WWE 1946.05.19(已故) 213 240 2177 1725 403 0 6 2922
屠夫阿布杜拉(Abdullah the Butcher) WWE 1936.11.01(85岁) 186 150 2263 1202 944 0 41 813
安东尼奥·罗卡(Antonino Rocca) WWE 1927.04.13(已故) 183 103 168 141 14 0 3 146