WWE选手资料-现役选手-英国选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAAEWUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

佩奇(Paige) WWE 1992.08.17(29岁) 173 54 703 403 284 0 14 29022
内维尔(Neville) WWE 1986.08.22(35岁) 172 78 1544 995 546 0 26 10464
德鲁·麦金泰尔(Drew McIntyre) WWE 1985.06.06(36岁) 196 109 1605 738 844 0 33 5592