WWE选手资料-日本选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

田尻义博(Tajiri) WWE 1970.09.29(51岁) 172 82 1845 1016 816 0 23 805
藤波辰爾(Tatsumi Fujinami) WWE 1953.12.28(68岁) 183 105 3810 2748 973 0 25 763
歌舞伎武士(The Kabuki Warriors) WWE - - - 631 315 305 0 10 249