WWE选手资料-现役选手-男选手-摔角网
联盟:
全部WWENXTTNAUFCROHWWNLucha UndergroundGFWOWEKOPW其他选手
现状:
全部现役名人堂毕业生
性别:
全部
国家:
全部美国英国加拿大日本印度中国意大利加纳爱尔兰墨西哥其它
字母:
全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
人名

联盟

出生日期

身高(CM)

体重(KG)

场数

腰带

人气值

罗曼·雷恩斯(Roman Reigns) WWE 1985.05.25(36岁) 190 120 1205 881 305 0 9 146630
兰迪·奥顿(Randy Orton) WWE 1980.04.01(41岁) 193 107 2354 1274 1029 0 20 115433
神秘人雷尔(Rey Mysterio) WWE 1974.12.11(47岁) 162 74 2091 1460 588 0 39 18903
莱贝克(Ryback) WWE 1981.11.10(40岁) 185 125 937 605 326 0 3 13817
鲁瑟夫(Rusev) WWE 1985.12.25(36岁) 190 138 914 415 494 0 3 13659
真理罗恩(R-Truth) WWE 1972.01.19(49岁) 185 104 - - - - - 7692
RVD(Rob Van Dam) WWE 1970.12.18(51岁) 183 108 1888 1258 572 0 30 7269
里克赛(Ricochet) WWE 1988.10.11(33岁) 175 78 1295 773 513 0 26 7240
莱洛(Rhyno) WWE 1975.10.07(46岁) 185 125 1759 884 821 0 26 517